استادشناسی
مهرداد آزادی

مهرداد آزادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهرداد آزادی

0.3 (1 رای)
سختی پاس کردن: سخت 4.5

تدریس
0
نمره
0
امتحان
0
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان مهرداد آزادی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهرداد آزادی نپیوسته است.