استادشناسی
داود آقابیگ

داود آقابیگ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های داود آقابیگ

1.2 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.8

تدریس
1
نمره
1
امتحان
1
اخلاق
1.7
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص
  • تحت هیچ شرایطی باهاش برندارید نه چیزی یاد میگیرید نه پاس میکنید

  • اگه سر کلاس حضور داشته باشید، واسه نمره پایان ترم ارفاق میکنه

کلاس های داود آقابیگ

دانشگاه های داود آقابیگ

شاگردان داود آقابیگ

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد داود آقابیگ نپیوسته است.