استادشناسی
مسعود ابراهیمی

مسعود ابراهیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مسعود ابراهیمی

2.1 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.1

تدریس
2.5
نمره
1.5
امتحان
2
اخلاق
2.5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان مسعود ابراهیمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مسعود ابراهیمی نپیوسته است.