استادشناسی
وحید احسانی

وحید احسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های وحید احسانی

0 (1 رای)
سختی پاس کردن: سخت 4.7

تدریس
0
نمره
0
امتحان
0
اخلاق
0
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های وحید احسانی

دانشگاه های وحید احسانی

شاگردان وحید احسانی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد وحید احسانی نپیوسته است.