استادشناسی
یداله احمدی زاده تورزنی

یداله احمدی زاده تورزنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های یداله احمدی زاده تورزنی

4.3 (3 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.1

تدریس
4.7
نمره
3.7
امتحان
4
اخلاق
4.7
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های یداله احمدی زاده تورزنی

دانشگاه های یداله احمدی زاده تورزنی

شاگردان یداله احمدی زاده تورزنی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد یداله احمدی زاده تورزنی نپیوسته است.