استادشناسی
زهرا احمدی

زهرا احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های زهرا احمدی

0 (1 رای)
سختی پاس کردن: سخت 4.8

تدریس
0
نمره
0
امتحان
0
اخلاق
0
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های زهرا احمدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های زهرا احمدی

شاگردان زهرا احمدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهرا احمدی نپیوسته است.