استادشناسی
سارا احمدی

سارا احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سارا احمدی

3.8 (11 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.5

تدریس
4.1
نمره
3.3
امتحان
3.9
اخلاق
3.9
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سارا احمدی

دانشگاه های سارا احمدی

شاگردان سارا احمدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سارا احمدی نپیوسته است.